Play
Prev
Next
Home » Dịch vụ sự kiện » Tổ chức roadshow

Tổ chức roadshow

Roadshow là gì ? Chạy roadshow là gì ?

Roadshow LinDa Spa

ROADSHOW LÀ GÌ ? Roadshow hiểu theo tiếng Việt là biểu diễn lưu động. Roadshow có thể là một đoàn người mặc đồ lạ mắt như đoàn mascot, một đoàn xe đạp (gọi là roadshow xe đạp), một đoàn xe máy (roadshow xe máy) hay kết hợp xe đạp với …

Read More »

Tổ chức chạy roadshow English Plus

Tổ chức chạy roadshow English Plus Hòa chung với sự kiện khai trương trung tâm anh ngữ English Plus ngày 18/5/2018, vừa qua công ty PG Á Đông đã tổ chức thành công chương trình roadshow xe đạp English Plus. Đoàn roadshow đã tạo được hiệu ứng rất tốt trên các tuyến …

Read More »

Tổ chức roadshow LinDa Spa

Tổ chức chạy Roadshow xe đạp Linda Spa Hòa chung với sự kiện khai trương cửa hàng Thẩm mỹ viện Linda – Linda Spa, ngày 22/4/2018 vừa qua công ty PG Á Đông đã tổ chức thành công chương trình khai trương và roadshow xe đạp . Đoàn roadshow 10 xe đạp …

Read More »